Często w rozmowach z winiarzami wracał temat kondycji polskiego winiarstwa.

Odkąd zacząłem amatorsko pasjonować się winem gronowym, często w rozmowach z zaprzyjaźnionymi winiarzami z Primum Vinum wracał temat kondycji polskiego winiarstwa a właściwie, to wyłaniał się obraz problemów ograniczających rozwój polskiej kultury wina i samego winiarstwa. W związku z tym mogę powiedzieć, że miałem to szczęście być zaproszonym przez Radka z Paragraf w kieliszku na konferencję inaugurującą Polską Federację Producentów Wina (PFPW) pod hasłem „Winiarstwo polskie szansą na aktywizację małych gospodarstw”

Konferencja była współorganizowana przez Pana Michała Wojtkiewicza i Pana Bogdana Rzońcy pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i  odbyła się 13 kwietnia 2016 r. w gmachu Sejmu RP. Spotkanie otworzył minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, deklarując jednocześnie otwartość jego resortu na współpracę oraz nowe postulaty jak i wnioski dotyczące właśnie aktywizacji mieszkańców wsi.

Źródło: minrol.gov.pl. Minister Krzysztof Jurgiel z uczestnikami konferencji.

Dlaczego szczęście? Cieszę się, gdyż podczas konferencji ustami posłów właśnie obalono mit, jakoby w Polsce nie można uprawiać winorośli, jak również nie można produkować bardzo dobrych polskich win. Zadeklarowano również pomoc polskim winiarzom w dostępie do dotacji środków unijnych szczególnie dla małych gospodarstw rolnych nastawionych na uprawę winorośli, zakładanie, poszerzenie lub unowocześnienie winnic i, co moim zdaniem najważniejsze, pomoc w likwidacji ograniczeń prawnych w ustawodawstwie polskim, uniemożliwiających wyrównanie szans polskiego winiarza na konkurencyjnym rynku europejskim.

Nowa organizacja producentów polskiego wina zrzesza m.in. regionalne stowarzyszenia winiarskie takie jak: Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy „Vinum Pro CulturaMałopolskie Stowarzyszenie WiniarzySandomierskie Stowarzyszenie WiniarzyStowarzyszenie Winiarzy Dolnej WisłyStowarzyszenie Winiarzy Jury KrakowskiejStowarzyszenie Winiarzy Małopolskiego Przełomu WisłyStowarzyszenie Winiarzy PodkarpaciaStowarzyszenie Winnice Doliny SanuStowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Winnice Lubuskie”Śląskie Stowarzyszenie WiniarzyZielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie.

Podczas konferencji Pan Rafał Stec w imieniu Polskiej Federacji Producentów Wina przekazał na ręce Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi postulaty zmian, wskazując tym samym kierunki działań legislacyjnych w oparciu o sprawdzone rozwiązania stosowane w krajach tradycyjnie winiarskich.

Na dzień dzisiejszy, najważniejsze postulaty polskich producentów wina, to m.in: (1) uproszczenie sposobu umieszczania znaków akcyzowych na opakowaniach jednostkowych fermentowanych wyrobów winiarskich, (2) ustanowienie jednego pozwolenia na sprzedaż alkoholu, wydawanego producentowi wina gronowego, bez rozróżnienia na rodzaj handlu czy to detaliczny czy hurtowy, (3) uproszczenie procedury uzyskiwania uprawnień do sprzedaży wina podczas imprez, (4) obniżenie stawki podatku VAT dla win gronowych do 8%, (5) ustanowienie zerowej stawki podatku akcyzowego dla win gronowych.

Jak wspomniał Radek na swoim blogu, żaden ze zgłaszanych postulatów nie dotyczył bezpośrednio tzw. „ustawy winiarskiej” a zmian przepisów w ustawie o podatku akcyzowym, ustawie o VAT jak również zmian w samej już ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Zdaje się, że w związku z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego o czym wspomina Radek, mogę mieć trudności w realizacji moich marzeń w nabyciu ziemi uprawnej pod winnice jako osoby niebędącej przecież rolnikiem.

Na spotkaniu podsekretarz stanu Pan Ryszard Zarudzki zaprezentował możliwości wsparcia dla rolników zajmujących się uprawą winorośli i producentów wina w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROM) 2014-2020. Liczę zatem, iż szybko po spotkaniu pojawi się uzgodniona notka podsumowująca najważniejsze kierunki wspólnych działań, które przełożą się na powstanie namacalnego harmonogramu prac do aktywizacji małych gospodarstw przy współpracy z Polską Federacją Producentów Win. Oczekuję też na powstanie konkretnego planu realizacji przedstawionych postulatów ze wsparciem resortu rolnictwa.

Podczas panelu dyskusyjnego uczestnicy konferencji mieli również okazję opowiedzenia o ograniczeniach prawnych zakazujących dziś promocji i reklamy enoturystyki, jak i sprzedaży rodzimego wina postulując tym samym liberalizację przepisów dotyczących właśnie reklamy wina. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w Polsce produkuje się dobre wina i na dzień dzisiejszy nie ma takiej świadomości w przestrzeni publicznej, mimo iż polskie wina zdobywają nagrody na międzynarodowych konkursach winiarskich. Zwrócono zatem uwagę na potrzebę wsparcia edukacji winiarskiej w Polsce i budowanie świadomości w zakresie kultury wina i zdrowotnych aspektów jego spożywania w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej.

Na koniec, życzę producentom polskiego wina wytrwałości w konsolidacji środowiska winiarskiego wokół wspólnych celów i determinacji w dążeniu do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Z pewnością będę jeszcze wracał do podnoszonych kwestii winiarstwa polskiego, a w szczególności jeśli będzie to możliwe, przyglądał się postępom zainicjowanej współpracy pomiędzy Polską Federacją Producentów Wina a Ministerstwem Rolnictwa, co z pewnością będą czynić i inni

Przeczytaj również: