Propagowanie tradycji i kultury świętokrzyskiejz pasji do tworzenia i doskonalenia wina