O konserwacji i przechowywaniu używanej pustej beczki 60l.

Po zakończonych czynnościach związanych z obciągiem wina znad osadu i kupażowaniem, 23 września 2017 r. – czyli jeszcze tego samego dnia – przeprowadziliśmy konserwację naszych beczek.  I tutaj musieliśmy zdecydować co dalej z beczkami. Założyliśmy scenariusz, że zastosujemy beczki – jako już używane po Cabernet Sauvignon,  do zalania nowym winem z innego szczepu za 4-6 miesięcy.

Jakie zatem podjąć czynności, jeśli musimy przechowywać używaną, pustą beczkę przez dłuższy czas? My, w pierwszej kolejności, kilkukrotnie wypłukaliśmy beczki zimną wodą. Potem suszyliśmy beczki obrócone szpuntem ku ziemi. Na koniec zastosowaliśmy pasek siarki, dezynfekując wnętrza beczek, zamykając później silikonowym korkiem. Jednak jak się później okazało po 6-u miesiącach, kiedy przygotowaliśmy naszą używaną beczkę do ponownego zalania winem, była ona już na tyle wysuszona, że  po prostu przeciekała. Na szczęście po kilku dobach płukania wodą (zalewanie do pełna i opróżnianie), wnętrze beczki nasiąkało na tyle dobrze, że klepki spęczniały i uszczelniły wszystkie przecieki i mikrowysięki.

Napełnianie pustych beczek wodą

Opróżnianie beczki po płukaniu wodą

Suszenie beczki

W rozmowie z winiarzem Tomaszem Woźniakiem z Winnicy Avra, dowiedzieliśmy się, że należało jednak dodać do przechowywanej pustej beczki przynajmniej litr wody.  W związku z tym sięgnęliśmy do naszej ulubionej pozycji książkowej „Technologia produkcji wina” Yair Margalit. W przypadku, kiedy nie jest możliwe przechowywanie beczki wypełnionej winem, autor książki zaleca przestrzegać poniższych czynności.

  1. Po opróżnieniu z wina beczkę dokładnie wymyć wodą i pozostawić do obcieknięcia.
  2. W przypadku, jeśli wewnątrz beczki osadził się kamień winny (osad winianu), to usunąć przez płukanie ciepłą wodą (40 stopni Celsjusza). Kilkukrotne, dopóki ciepła woda nie rozpuści całego winianu. Skutecznym sposobem usuwania twardych osadów winianu jest zastosowanie ciśnieniowej głowicy myjącej wewnątrz beczki.
  3. Dodać około 1 litra wody i przez 3-4 sekundy rozpylać w beczce gazowy dwutlenek siarki lub wypalić knota siarkowego wewnątrz beczki.
  4. Po zakończeniu rozpylania otwór beczki zatkać silikonowym korkiem.
  5. Co 2-3 miesiące powtarzać cykl mycia, obciekania, dolewania i siarkowania.
  6. Przed ponownym napełnieniem winem używanej beczki, należy przeprowadzić czynności tak samo jak na nowej beczce.
  7. W przypadku jeśli obręcze beczki obluzowały się – nie należy przesuwać luźnych obręczy na nowe miejsce do ich zamocowania. Beczkę należy wówczas nasączać stopniowo, dolewając wody tak długo, jak beczka napęcznieje. Dopiero wtedy można zamocować obręcze, przywracając do właściwego ich ułożenia.

Na koniec dodamy jeszcze, iż jedną 60-litrową beczkę używaną po Cabernet Sauvignon, zastosowaliśmy w projekcie Primum Vinum Regent 2017 w Winnicy Avra, ale to już inna historia.