Projekt Primum Vinum Cabernet Sauvignon 2016 – ściąganie wina znad osadu i kupażowanie cz.8

Pierwsze zlanie Cabernet Sauvignon znad osadu przeprowadziliśmy 27 października 2016 r.

Wówczas  po pierwszej fermentacji oraz po prasowaniu miazgi, a później po sedymentacji, ściągnęliśmy wino z beczek plastikowych do dębowych. Z reguły taka warstwa osadu może zawierać komórki drożdży, cząstki i/lub resztki miąższu owoców, białka i taniny. Drugie zlanie wina przeprowadziliśmy 23 września 2017 r. Zlaliśmy wtedy wino do kadzi ze stali nierdzewnej. Właściwie, to było ostatnie ściąganie wina znad osadu po 11 miesiącach leżakowania w dębowych beczkach. Więcej na temat leżakowania naszego pierwszego wina Cabernet Sauvignon, piszemy tutaj.

Tego też dnia skupażowaliśmy oba wina w proporcjach 50% na 50%, winifikowanych na różnych drożdżach o których wcześniej pisaliśmy tu. Zależało nam na przeprowadzeniu próby połączenia dwóch różnych win z tego samego rocznika 2016. Oczywiście, przed kupażem pobraliśmy próbki osobnych win do sprawdzenia przez LeMag. W ostateczności porównaliśmy trzy różne wina: na drożdżach NDA21, na drożdżach UCLM377 oraz wino kupażowane 50/50 na drożdżach NDA21 i UCLM377. Już na tym etapie porównując trzy wina, możemy powiedzieć, że szczególnie w winie winifikowanym na drożdżach NDA21, absolutnie niewyczuwalne były pyrazyny, ale o tym napiszemy notatkę w oddzielnym materiale.

Osuszany zbiornik po dezynfekcji pirosiarczynem potasu

Przed przystąpieniem do obciągu wina, dokładnie zdezynfekowaliśmy zbiornik ze stali nierdzewnej - jedyny jaki mieliśmy do dyspozycji. Następnie później w dwie osoby bardzo uważnie przetransportowaliśmy pełne beczki w miejsce przy docelowym zbiorniku tak, aby nie zabełtać winem. Pierwszą, a potem drugą beczkę usadowiliśmy przynajmniej 80 cm nad dnem obok zbiornika w dość w karkołomny sposób, co widać na poniższych dwóch  zdjęciach.

Obciąg wina Cabernet Sauvignon 2016 znad osadu

Podłączyliśmy rurkę z czerwoną pompką przez szpunt beczki, a drugi jej koniec umieściliśmy wzdłuż wewnętrznej ściany zbiornika – poniżej wysokości naszej dębowej beczki. Koniec rurki gumowej zakończonej szklaną rurką usadowiliśmy w beczce – nie stykając z osadem.

Przed obciągiem wina, wprowadzanie argonu do zbiornika.

Przed ściągnięciem wina, wprowadziliśmy gaz argon do docelowego zbiornika w celu ograniczenia nadmiernego kontaktu przelewanego wina z tlenem. Dzięki temu na dnie zbiornika odłożyła się warstwa ochronna.

„Wszelki kontakt z powietrzem podczas ściągania znad osadu powoduje przedostawanie się do wina tlenu w stężeniu od dziesiętnych części miligrama/l przy ostrożnym obciągu, aż po 5-6 mg/l przy obciągu połączonym z intensywnym napowietrzaniem” (Yair Margalit, Technologia produkcji wina, 2014).

Zlanie wina Cabernet Sauvignon 2016 do zbiornika ze stali nierdzewnej

Przy użyciu pompki zaciągnęliśmy grawitacyjnie wino znad osadu beczki, odprowadzając gumową rurką do wnętrza wzdłuż ścianki przy dnie stalowego zbiornika tak, aby zminimalizować pienienie się wina. W ten sposób w momencie zlewania wina bezpośrednio na dno zbiornika i przy jednoczesnej ochronie argonem, ograniczyliśmy kontakt wina z tlenem.

W momencie wypełniania się zbiornika, podciągaliśmy końcówkę rurki w stalowym zbiorniku, a warstwa argonu zabezpieczała wino przed kontaktem z powietrzem. O ile udało się ściągnąć wino z pierwszej beczki bez osadu, to przez naszą nieuwagę zaciągnęliśmy niewielką ilość osadu z dna drugiej beczki. Później zbiornik zamknęliśmy stalową pokrywą przy użyciu pompki.

Zamknięcie zbiornika pokrywą

Po obciągu wina, przeprowadziliśmy pomiarkowanie poziomu kwasowości oraz siarki metodą miareczkową. Odnotowaliśmy w tym czasie poziom kwasowości 7g/l, natomiast poziom siarki 4 g/hl.

Pompka z pomiarkowaniem ciśnienia ze wskazaniem na 0,7 bara

Resztę wina z dna obu beczek zlaliśmy do szklanego dymiona, aby po tygodniu ściągnąć pozostałe wino znad osadu i dolać do naszego zbiornika. Tutaj zwracamy bacznie uwagę, iż po wyjęciu wieka ze zbiornika – wprowadzamy argon na powierzchnię wina, a potem grawitacyjnie zlewamy wino wzdłuż ścianki.

Od lewej wina przed kupażem z nieprawidłowymi korkami. Po prawej resztki wina z osadem z obu beczek